NEO
loading...

[抓周派對] 嬡醬 @光點台北

2021-11-30
生日派對,光點台北,抓周派對

抓周派對

每個父母都想給孩子最好的
長大後回憶或許會被淡忘
但紀錄會留著
快樂永遠存在著

Family First
我是Neo
靜靜的 就很好

攝影|Neo Wu(靜靜)
場地|光點台北SPOT-Taipei(台北之家Taipei Film House)
佈置|派對時光 – 婚禮佈置/派對佈置/喜帖設計/週歲佈置
樂團|La Cozzi 拉釦子樂團
動態|JD Perspective studios
主持|About Wedding 關於婚禮 活動 主持
伴手禮|和平壽桃

生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對

生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對

生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對

生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對
生日派對,光點台北,抓周派對

[抓周派對] 嬡醬 @光點台北 was last modified: 11 月 30th, 2021 by neowu